July 7, 2011

KAPTAN VE HOSTESLERİN YOLCU ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK ETKİLERİOrd.Prof.Dr.Fahrettin Kerim Gökay

Türk Hava Yolları'nın tarihi ile hemen hemen çocukluğumdan beri ilgiliyim. Çok yıllar evvel Eskişehir'de iki havacının tarihi inişlerini izlemiştim. Bunlardan biri Fransız tayyarecisi meşhur Blariyö; diğeri, önünden her geçişte saygı ile selamladığımız Fatih Meydanında meftun kahraman Havacılarımız Fethi ve Sadık beyler. Kahire'ye uçuyorlardı. Eskişehir'e iniş yapmışlardı. Halk onları gıpta, heyecan ve takdirle seyrediyor, alkışlıyorlardı.

Güçtü o zamanlar uçakla uçmak, seyahat etmek. Teknik ve ilim ilerledikçe ilerledi ve bugünkü çizgisine vardı. 
Teknik ve ilim nereye varırsa varsın, uçaklarda seyahat edenlerin daima içlerinde bir heyecan, bir korku vardır.

İşletmeci olarak bir uçağı doldurmak belki ticari açıdan mühimdir. Ama o uçağa alınan yolcuları ilerisi için elde tutma sanatı daha mühimdir. Bu; yolcuya hosteslerin ilgi ve sevgisi ile tümlenir.

Yolcu üzerinde, bir Kaptan Pilotun, bir Hostesin psikolojik etkisi son derece ehemmiyetlidir. Zira uçaktaki yolcu havada olduğunu, hostesin ilgisi, kaptanın şefkati ile unutur.

Uçak yolculukları herzaman normal havalarda olmaz. Zaten buna maddeten de imkan yoktur. ve uçaklara da her zaman, yolculuğa alışık kişiler binmez: olabilir ki, ilk defa binenler de bulunabilir.

Bu gibi ahvelerde, Hosteslere büyük iş düşer. Sık, sık gezinmek, isteklerini sormak, gayet soğukkanlı ve mütebessim davranışlarda bulunmak, etrafa emniyet, huzur bahşetmek bunların başındadır.


Türk Hava Yolları'nın giriştiği reform ve yeniliklerde bu hususlara da yer verdiğini, son seyahatlerimde görmekte ve büyük bir memnuniyet duymaktayım. Dinamik ve genç bir Generalin yorulmak bilmeyen, güçlü ve kararlı gayretleri, üzerinde durduğumuz hususlara da değinmiş olduğunu bizlere göstermektedir.


Zaten; neden, bütün dünya hava yolları, genç, güzel ve sosyal terbiye ve kişiliği olan hostesleri seçer?.. Üzerine değindiğimiz mevzu, bunun açık misalidir.


Burada bir noktaya temasta fayda mülahaza edeceğim. O da; Kaptanlarımızın bilgili, cesur ve son derece mahir oluşlarıdır. Dünyanın birçok devletlerinden, sosyal çalışmalarım dolayısile aldığım resmi davetlerde, çeşitli hava yollarının uçakları ile uçtum. Ama itiraf edebilirim ki, mevcut şart ve imkanlarımıza rağmen en güçlüsü, en mükemmeli yine bizim Pilot Kaptanlarımızdır. Seyahatlerimi elimden geldiği kadar THY amblemli uçaklarla yapmak bana müstesna bir güven ve zevk vermektedir.


Kaynak: THY Magazin, Yıl 1, Sayı 1, Ocak 1972

No comments:

Post a Comment